Szolgáltatásaim

Szolgáltatásaim

Szakterületeim, ügyvédi és adótanácsadó szolgáltatásaim:

 – adójog, pénzügyi jog 

 adóhatóság előtti képviselet adóellenőrzés, vagyonosodási vizsgálat, helyszíni szemle kapcsán, egyéb, az adóhatóság előtt indult ügyekben képviselet és tanácsadás, határozatok elleni fellebbezések, egyéb jogorvoslatok, beadványok, okiratok készítése pl. adóelengedés, adómérséklés, részletfizetés, fizetési halasztás, ill. egyéb ügyekben, továbbá a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtti képviselet

 – közigazgatási jog 

 kormányhivatalok, önkormányzatok, egyéb hatóságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtti képviselet, beadványok, okiratok készítése valamennyi ügytípusban, pl. helyi adóügyek, gépjárműadó ügyek, üzletek működése, üzletbezárások, telepengedélyezés, zajpanasz ügyek, kereskedelmi ügyek, lakástámogatási ügyek, okmányirodai ügyek, adatkezelés letiltása, közlekedés-igazgatási ügyek, szabálysértési ügyek, szociális ügyek, mozgáskorlátozottak kedvezményei, közgyógyellátási igazolvány, egészségbiztosítási ügyek, hadigondozotti ellátások, gyámhatósági ügyek, családtámogatási ügyek stb.

 – polgári jog, ingatlanjog

 ingatlan adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések készítése, ellenjegyzése, véleményezése, házassági vagyonjogi szerződés, élettársi vagyonjogi szerződés, lakás- és helyiségbérleti szerződés, tartási szerződés, kölcsönszerződés stb. készítése 

 – öröklési jog (közjegyző előtti képviselet, hagyatéki ügyek, végrendelet készítése stb.)

 – munkajog (munkáltató és a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtti képviselet, okiratok készítése, stb.) 

 – családjog (gyámhatóság és bíróság előtti képviselet, okiratok készítése gondnoksági és egyéb gyámhatósági ügyekben, válóper stb. 

 – büntetőjog (védelem ellátása) 

 Szolgáltatásaim: 

– jogi tanácsadás
– jogi képviselet a közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt
– jogi képviselet a közigazgatási eljárás, adóeljárás során
– jogi képviselet a hagyatéki eljárás során – szerződéses ügyletek, ingatlanügyek (adás-vétel, ajándékozás, stb)
– beadványok, okiratok, jognyilatkozatok készítése (meghatalmazás, végrendelet, felmondás, fizetési felszólítás, stb.)
– egyéb, peres és peren kívüli képviselet